BACALAUREAT 2017. Absolvenţii de liceu au susţinut examenul la ISTORIE. REZOLVAREA SUBIECTELOR

Absolvenţii de liceu susţin pe 28 iunie proba scrisă la Istorie, din cadrul examenului de Bacalaureat 2017. Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. 

Absolvenţii de liceu susţin pe 28 iunie proba scrisă la Istorie, din cadrul examenului de Bacalaureat 2017. Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

UPDATE 13:00 REZOLVAREA SUBIECTELOR

VEZI AICI CE TREBUIA SĂ SCRII LA EXAMENUL DE ISTORIE!

UPDATE 11:30 Unul dintre subiecte a fost legat de România postbelică, perioada stalinistă, fapte care s-au întâmplat în acea perioadă. Un alt subiect a fost legat de Revoluția de la 1848. La un alt subiect, elevii au avut de prezentat acţiunile diplomatice ale domnitorilor şi precizeze o asemănare între instituţiile din spaţiul extracarpatic în secolul al XVI-lea.

________________________

BACALAUREAT 2017. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Potrivit metodologiei, subiectele se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat,aprobate şi publicate de MECTS;
b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor deanaliză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;
c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;
d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probeles crise: 3 ore;

BACALAUREAT 2017. Timpul destinat pentru a rezolva subiectele este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosescnumai creion negru.. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”,candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

BACALAUREAT 2017. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi,menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează încondiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

BACALAUREAT 2017. După ce rezolvă subiectele şi îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagină a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

Parteneri
Sufleu de vanilie. Un delicios desert din bucătăria franțuzească
Pentru momentele de răsfăț culinar sau pentru evenimentele speciale din viața ta, îți oferim o rețetă de sufleu de vanilie, inspirată din bucătăria franțuzească. Este un desert fin și delicat, cu textură aerată și aromă plăcută de vanilie.
Catine.ro
Ultimele știri