Live acumBaieti de oras
Prime Time 20:00Poftiţi pe la noi: Poftiţi la munca

Contestații Evaluare Națională 2019. Ce se întâmplă cu notele finale, după contestații

Contestații Evaluare Națională 2019 - Elevii nemulțumiți de primele note obținute la Evaluarea Națională 2019 pot depune astăzi contestații, între orele 14:00 - 20:00. În urma contestației nota finală poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială! 

contestatii evaluare nationala 2019

Contestații Evaluare Națională 2019 - Elevii nemulțumiți de primele note obținute la Evaluarea Națională 2019 pot depune astăzi contestații, între orele 14:00 - 20:00. În urma contestației nota finală poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială!

Ministerul Educației a publicat Rezultatele la Evaluare Națională 2019 pe site-ul evaluare.edu.ro - Le găsești și pe A1.ro, pentru fiecare județ în parte.

Contestațiile se depun astăzi, până la ora 20.00. Contestațiile vor fi soluționate în decursul a trei zile, iar rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2019 vor fi afișate pe 29 iunie 2019.

Elevii care depun contestație semnează la școală, alături de părinți, o declarație-tip, în care menționează că au luat la cunoștință că nota pe care o vor obține la contestație poate să le modifice nota inițială fie prin creștere, fie prin descreștere.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2019, înainte de contestații, arată statistica mediilor la nivel național - dintre cei 146.105 candidaţi prezenți la Evaluarea Națională 2019, numai 106.838 de candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 429 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 94,2%: 146.105 candidaţi prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi.

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - Cum depui contestație

Meteodologia contestațiilor la Evaluarea Națională spune că un candidat major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Potrivit metodologiei, constațiile scrise se depun și se înregistreaza la unitatea de învațământ, în perioada prevazută de calendarul Evaluării Naționale. Constațiile depuse sunt înregistrare de președintele comisiei, alături de un alt membru al comisiei. Ulterior, sunt centralizate contestațiile, iar notele inițiale sunt secretizate.

Tot în metodologie se arată că lucrările se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestații, singura în măsura să acorde o nouă notă lucrării. De asemena, se transmite și un borderou în care se menționează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor și numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Cum se modifică notele după contestații

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub nota semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. Dacă se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală.

Nota de la contestații este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de elev la proba respectivă.

Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2019. Calendar Admitere Liceu 2019

Un nou pas important, după Evaluarea Națională, va fi admiterea la liceu, pe baza mediei de admitere. Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporție de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%). Formula de calcul a mediei de liceu este următoarea:

MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN - unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - Vezi ultima medie admitere liceu pe județe

Admiterea la liceu se face după următorul calendar:

  • 3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu
  • 4 – 8 iulie 2019 Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată
  • 12 iulie 2019- Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Rezultatele finale la Evaluarea Națională, după contestații, se vor afișa sâmbătătă, 29 iunie 2019.

Citește și:

Tot ce trebuie să știi despre Evaluare Națională 2019, Română, Matematică, Limba Maternă

Subiecte Matematică Evaluare Națională 2019 Edu.ro

Subiecte Română Evaluare Națională 2019