Învoire de la ore a elevilor. Model de cerere, obligații părinți și profesori

Invoirea de la ore a elevilor se face dupa urmatorul program si are si un model de cerere.

Învoire de la ore a elevilor. Când vine vorba de acest subiect, părinții și profesorii au responsabilități și obligații mari având în vedere că de multe ori nu este clar care este procedura de învoire a elevilor. Iată ce trebuie să știe părinții și profesorii.

În cazul învoirii de la ore a elevilor, procedura este stabilită de fiecare unitate școlară. Aceasta respectă În principiu, următorii păși:

1. Elevul informează profesorul diriginte/profesor de serviciu asupra motivului învoirii / trimiterii

2. Profesorul diriginte/ profesor de serviciu informează tutorele/ părintele. Părintele va comunică persoană care va însoți copilul la părăsirea incintei școlii pe durata programului școlar.

3. Profesorul diriginte/profesorul de serviciu completează biletul de învoire/ trimitere

4. Elevul solicita avizul medical de la medic sau asistent medical, dacă este cazul.

5. Elevul va prezența biletul de învoire directorului/ directorului adjunct pentru avizare.

6. Profesorul diriginte verifică avizele eliberate pe biletul de învoire/ trimitere.

7. Elevul prezintă bodyguard-ului de serviciu biletul de învoire / trimitere completat și avizat.
Bodyguard-ul va strânge bilețele de învoire pe ziua respectivă.

8. Elevul așteaptă părintele/tutorele/adultul care îl va însoți și părăsește astfel incintă școlii

Ziua Educației 5 octombrie 2018, zi liberă pentru elevi?

Învoire de la ore a elevilor implică deci atât elevul, profesorul/dirigintele, directorul școlii, părinții. Fiecare dintre părțile implicate are anumite atribuitii, pe care le prezentăm mai jos:

Directorul/directorul adjunct - obligații

 • distribuie decizia prin care stabilește aplicarea procedurii către profesorii diriginți și o comunică elevilor, luând la cunoștință pe bază de semnături
 • Monitorizeaza aplicarea procedurii
 • Verifică transmiterea procedurii către părinți/ tutori legali/ elevi prin verificarea completării tabelului semnat că urmare a informării acestora despre conținutul procedurii.
 • doar în cazul în care biletul de învoire/ trimitere a fost contra-semnat de către director/ director adjunct, elevul poate părăsi incintă școlii în prezența părintelui/ tutorelui sau a unui adult desemnat de către părinte.
 • semnează și avizează favorabil sau negativ bilețele de învoire și trimitere eliberate de profesorii diriginți/ medic/asistent medical pentru elevi-ia măsuri în cazul neefectuării sau efectuării ineficiențe a serviciului de eliberare bilete de trimitere și învoire pentru elevi, conform Legii educației naționale.

Profesorii diriginți sau profesorul de serviciu - obligații

 • Completează biletul de învoire sau trimitere
 • Informează telefonic părintele/ tutorele despre motivul învoirii/ trimiterii
 • Transmite biletul de învoire/ trimitere pentru aviz favorabil către medical școlii/asistentul medical (dacă este un caz medical)
 • Transmite biletul de învoire/ trimitere spre avizare către director/ director adjunct
 • Verifică dacă elevul în cauza părăsește incintă școlii, după semnarea biletului de către director/ director adjunct, în prezența și însoțit de către părintele/ tutorele / adultul desemnat de către părinte.

Părinții/ tutorii - obligații

 • Sunt informați asupra motivului învoirii / trimiterii copilului;
 • în cazul în care nu poate efectuă deplasarea la școală părintele/ turorele, pentru a-și însoți propriul copil, desemnează un adult care va însoți în siguranță elevul acasă.
 • Comunică telefonic profesorului diriginte numele adultului care va însoți elevul în deplină siguranță din incintă școlii până acasă/ altă destinație dorită de părinte.

Elevii au următoarele obligații

 • Comunică problemă pentru care doresc părăsirea incintei școlii, pe durată programului lor școlar profesorului diriginte;
 • Facilitează comunicarea între părinte-profesor diriginte, în vederea stabilirii procedurii prin care acesta va părăsi clădirea școlii, însoțit de adult/ părinte/ tutore;
 • Obține avizul profesorului diriginte/ medicului sau asistentului medical (dacă este cazul)/ directorului sau directorului adjunct pe fiecare bilet de învoire/ trimitere.
 • Prezintă biletul de învoire/ trimitere către personalul care efectuează serviciul pe școală (profesor de serviciu pe școală)/ bodyguard .
 • Părăsește incintă școlii însoțit de către părinte/ tutore/ adult desemnat de către părinte tutore.

Bodyguard/ profesor de serviciu pe școală - obligații

 • Verifică modul de completare al biletului de învoire/ trimitere.
 • Verifică avizul profesorului diriginte/director/director adjunct pe biletul de învoire/ trimitere.
 • Verifică avizul asistentului medical/ medicului pe biletul de trimitere/ învoire (dacă este cazul).
 • Permite părăsirea incintei școlii dacă este însoțit elevul de către părinte/ tutore/ adult
 • Dacă elevul este major ( are 18 ani împliniți) poate să părăsească incintă unității neînsoțit, numai cu bilet de învoire/ trimitere de la cabinetul medical

Modelul de cerere învoire elevi îl aveți mai jos.

Învoire de la ore a elevilor. Model de cerere, obligații părinți și profesori

Ultimele știri