Live acumNeatza cu Razvan si Dani
Prime Time 20:00Film: Asasin american

Calendar ortodox 20 iulie 2019. Rugăciune către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă

Creștinii ortodocși îl cinstesc anual pe Sfântul Ilie pe data de 20 iulie, potrivit calendar ortodox 2019. Citește rugăciunea către Sf Ilie aducătoare de ploaie în vreme de secetă.

Creștinii ortodocși îl cinstesc anual pe Sfântul Ilie pe data de 20 iulie, potrivit calendar ortodox 2019. Citește rugăciunea către Sf Ilie aducătoare de ploaie în vreme de secetă.

Sfântul Ilie este cunoscut credincioșilor ca un mare profet, factor de minuni și aducător de ploi. Despre acesta se mai spune că provoacă tunete, trăsnete și decide unde natura se dezlănțuie cu grindină și furtuni. Biserica Ortodoxă Română l-a numit pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul patron spiritual și protector al aviatorilor români.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie. Ce trebuie să faci pe 20 iulie

Rugăciune către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă: „ Te cinstim pe ține prorocule al lui Dumnezeu, Ilie, căci pentru râvnă ta întru mărirea Domnului Atotțiitorului, neputând răbda să vezi închinarea la idoli și nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat pe regele Ahab, călcătorul de lege și pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre a-l îndepărta de idolii netrebnici, pentru că să se lase de fărădelegi și de nedreptăți, să se întoarcă spre unul adevăratul Dumnezeu și spre împlinirea sfintelor Sale porunci. În timp de foamete, preaminunate, ai hrănit pe văduvă din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugăciune l-ai înviat.
După trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit învechit în păcătoșenie și lepădare de Dumnezeu și prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfă ta, cu această minune întorcând pe Israel către Domnul. Pe prorocii cei mincinoși ai lui Baal i-ai rușinat, iar după aceea, prin rugăciune, cerul iarăși l-ai deschis și ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar pe credincioșii din Israel i-ai umplut de bucurie. Către ține, preafericitul Domnului Ilie, cu umilință alergăm, noi păcătoșii și smeriotii, chinuiți de arșița și secetă : Mărturisim că nu suntem vrednici de milă și de harul lui Dumnezeu; mai curând suntem vrednici pe dreptate de amenințarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli, necazuri și jale.
Căci n-am umblat în frică de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor noastre, și tot felul de greșeli fără de număr am săvârșit. Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea și nu suntem vrednici a ne arată în față Domnului și a privi la cer. Mărturisim că și noi că și vechiul Israel, ne-am îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre, și de nu ne închinăm lui Baal și altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor și prin poftele noastre slujim idolului; prin patimă îmbuibării și a poftelor slujim idolului lăcomiei și al trufiei, idolului mândriei și al îngâmfării și mergem pe urmele împotrivirii față de Dumnezeu prin năravuri rele și slujim duhului pierzător al veacului. Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul ai s-a făcut că aramă, fiindcă s-au închis inimile noastre în față milei și iubirii adevărate față de aproapele nostru.
Pentru aceea pământul s-a uscat și s-a făcut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. De aceea, nu ne da ploaie și rouă, fiindcă nu avem lacrimi de umilință și rouă dătătoare de viala a eugetului către Dumnezeu. De aceca s-au veștejit toate bucățele și toată iarbă câmpului fiindcă s-a uscat în noi tot gândul cel bun. De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea noastră s-a întunecat de gânduri rele, iar inimă noastră s-a întinat de poftele fărădelegii. Mărturisim că și ție, proorocul Domnului suntem nevrednici a ne rugă. Căci tu, om fiind, asemanandu-te nouă prin pătimi, cu viață ta asemenea îngerilor te-ai făcut și că unul fără trup ai fost înălțat la cer; iar noi prin faptele și gândurile noastre rușinoase, sufletul nostru deopotrivă trupului l-am făcut. Tu prin post și priveghere i-ai minunat pe îngeri și pe oameni, iar noi ne-am făcut robi necumptarii și poftelor.
Tu ravneai la slavă lui Dumnezeu, noi însă, ne depărtăm de slăvirea Domnului și Creatorului nostru și ne rușinam a mărturisi preamărit numele Lui. Tu ai stârpit necinstea și deprinderile rele, iar noi ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui și a rânduielilor Bisericii. Și câte păcate și nedreptăți n-am săvârșit noi păcătoșii ! Prin păcatele noastre am istovit îndelungă răbdare a Domnului. Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi și în mânia Lui ne-a pedepsit. Deci, cu indrazanala mare față de Dumnezeu și nădăjduind în iubirea ta față de neamul omenesc, cutezam a te rugă, mărite prorocule.
Milostiv fii față de noi nemernicii și nevrednicii, roagă pe Atotbunul Dumnezeu să nu se mânie pe noi până în sfârșit”