Live acum
Prime Time 20:30X Factor

Calendar ortodox 9 ianuarie. Sărbătoare, zi de post! Ce sfânt sărbătorim

Calendar ortodox 9 ianuarie. Sărbătoare, zi de post. Ce sfânt sărbătorim miercuri, 9 ianuarie.

calendar ortodox 9 ianuarie 2019

Calendar ortodox 9 ianuarie. Sărbătoare, zi de post. Ce sfânt sărbătorim miercuri, 9 ianuarie.

Calendar ortodox 9 ianuarie. Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește pe sfântul Polieuct. Este zi de post.

Calendar ortodox 9 ianuarie. Sfântul Polieuct

Sfântul Polieuct este prăznuit de către Biserică Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 ianuarie.

Polieuct a trăit în secolul al III-lea și a fost un ostaș al armatei romane. Prietenul cel mai bun al său, Nerah, era creștin. La auzul veștilor referitoare la persecuțiile asupra creștinilor care se petreceau în acele vremuri, Nerah îi spune lui Polieut: „Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citește, ne va aduce despărțirea unuia de altul; pentru că eu mă țin de credința creștinească, iar tu de păgânătatea elinească; și când mă vor luă la moarte, tu te vei lepăda de mine și mă vei lasa”.
Polieuct se convertește la creștinism și își arată iubirea față de Dumnezeu și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mai apoi urmează și distrugerea idolilor. Felix, socrul lui Polieuct, la văzul acestora îl imploră pe acesta să renunțe la creștinism și să îmbrățișeze obiceiurile păgâne.

Datorită credinței și iubirii nestăvilite față de Hristos, Polieuct nici nu concepe acest lucru, refuzând ferm orice încercare zadarnică a lui Felix de a-l convinge. Având împuternicire de la împărat să prigonească toți creștinii, Felix mai încearcă o data să îl determine pe Polieuct să renunțe la calea cea bună și să îi urmeze pe păgâni. Văzând că Polieuct e de neînduplecat, Felix ordonă să i se tăie capul, scrie creștin ortodox.ro.

Calendar ortodox 9 ianuarie. Sărbătoare, zi de post! Ce sfânt sărbătorim

Sfântul Polieuct 9 ianuarie. Canon de rugăciune

Troparul Sfântului Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel Tăiat a tăiat pe cea Netăiată...

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-te de Desfătarea cea mult dorită şi de Fericita Lumină îndestulându-te, mărite şi de ceata cea îngerească învrednicindu-te, păzeşte, Sfinte Polieuct pe cei ce laudă prăznuirea ta, care cântă Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi măreaţă a răsărit plină de Dumnezeiască Lumină, luminând în chip strălucit pe cei ce te laudă cu credinţă, viteazule ostaş al lui Hristos, Preafericite Polieuct, cântând Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărit fiind cu virtutea Duhului, fericite şi cu Dumnezeiască Putere fiind îmbrăcat, cu tărie ai mers spre lupta vrăjmaşului şi surpându-l pe el cu putere, cu osârdie strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Întrupat, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe Cel Ce mai înainte era fără de trup; şi ai rămas iarăşi cu adevărat Fecioară Preacurată; pe Cel Ce pentru noi, cu bogăţia îndurării a sărăcit şi a mântuit pe cei ce strigă Lui, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Schimbatu-ţi-ai gândul către dreapta cinstire de Dumnezeu, învrednicindu-te de sus de Dumnezeiasca privire a Mântuitorului, Sfinte Mucenice Polieuct.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind biruinţa, ai defăimat toate cele de pe pământ, mărite şi te-ai învrednicit de moştenirea cea cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind mărirea cea mai presus de cuget, ai năvălit vitejeşte şi ai surpat înjosirea idolilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează-mi tu, Stăpână, paşii, ca să ajung la Fiul tău prin vieţuire vrednică de laudă.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor din întuneric şi pe Tine Te laudă duhul meu.

surse: crestinortodox.ro, doxologia.ro

Recomandari