8 decembrie, zi importantă pentru România. Care este sărbătoarea de care nu știe aproape nimeni

Data de 8 decembrie are o semnificație deosebită pentru români. Este ziua Constituției Române. În 8 decembrie 1991 din cei 11 milioane de români care au participat la vot, peste 77% au spus da noii Constituţii.

Data de 8 decembrie are o semnificație deosebită pentru români. Este ziua Constituției Române, legea fundamentală a statului român. În 8 decembrie 1991 din cei 11 milioane de români care au participat la vot, peste 77% au spus da noii Constituţii.

Constituţia stabileşte că România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil şi că forma de guvernământ a statului român este republica. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, care sunt garantate. Noua Constituţie consacră principiul separării celor trei puteri - legislativă, executivă şi judecătorească - şi enunţă principiul autonomiei şi al descentralizării în administraţia publică.


Constituția lui Carol al II- lea (Foto: www.printulpaulderomania.ro)

Constituția României a fost modificată de-a lungul timpului de 8 ori.

Principalele modificări aduse Constituţiei odată cu ultima revizuire se referă la prelungirea mandatului preşedintelui României, de la 4 la 5 ani, la garantarea proprietăţii private, nu doar ocrotirea ei, la faptul că arestarea preventivă şi percheziţia nu vor putea fi decise decât de judecător şi nu de procuror, la competenţe diferite ale celor două Camere ale Parlamentului. Imunitatea parlamentară este limitată, minoritățile naționale au dreptul de a folosi limba maternă în administrație și justiție şi nu se mai stipulează caracterul obligatoriu al serviciului militar.

Ultimele știri