Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de cruce roșie. Ce rugăciune de ajutor să rostești

Acoperământul Maicii Domnului este prima sărbătoare religioasă de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie. Aceasta pică pe 1 octombrie 2019. Ce nu ai voie să faci și ce rugăciune de ajutor se rostește

acoperamantul maicii domnului

Acoperământul Maicii Domnului este prima sărbătoare religioasă de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie. Aceasta pică pe 1 octombrie 2019. Ce nu ai voie să faci și ce rugăciune de ajutor se rostește

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în biserică din Vlaherne. Pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere în această biserică, pentru salvarea cetății care era asediată.

Povestea spune că la ora patru dimineața, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții și mucenicii.

Acoperământul Maicii Domnului este evenimentul pe care îl prazanuieste Biserica spre a aminti că prin nevoință și rugăciune se poate primi ajutorul Maicii Domnului.

Acoperământul Maicii Domnului Rugăciunea de ajutor

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și, mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

Acoperământul Maicii Domnului. Acatstitul

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, da-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele și Icoasele:Condacul 1

Impărătesei celei alese mai înainte de veci, impărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pămantului, care a venit oarecând la rugăciune la biserică din Vlaherne și se rugă pentru cei din întuneric, acesteia, și noi, cu credintă și cu umilintă îi serbăm Acoperămantul ei cel luminos. Iar tu, că ceea ce ai putere nebiruită, izbăveste-ne pe noi din toate nevoile , că să grăim ție: bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperămant!

Icosul 1

Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu Inaintemergătorul, cu Teologul și cu soborul tuturor sfinților, impreună cu ține, impărăteasa lor, stând în biserică din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cantăm ție:

Bucură-te, bunăvointa Tatălui celui mai înainte de veci;
Bucură-te, incăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani;
Bucură-te, locuintă umbrită de puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, mirare neincetată a cetelor îngerești;
Bucură-te, spaimă cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului;
Bucură-te, ceea ce ești intampinată în văzduh de heruvimii cei cu ochii mulți;
Bucură-te, cea ale cărei laude le cantă serafimii cei cu câte șase aripi;
Bucură-te, preabunule Acoperămant, căruia cu credintă ne inchinăm noi, neamul creștinesc;
Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperămant!

Citește și:

Calendar ortodox octombrie 2019: Ce sărbători importante sunt și ce trebuie să știi

Ultimele știri