Căutare Live

Admitere Școala de Poliție, ianuarie 2020. Tot ce trebuie să știi despre înscriere, examen și rezultate

Admiterea la Școala de Poliție. Examenele se desfășoară în perioada 10 - 23 ianuarie 2020, însă admiterea constă în mai multe etape pe care candidații trebuie să le parcurgă, mai devreme, pentru a putea susține în ianuarie probele de la sediul Școlii de Poliție.

Admitere Școala de Poliție, sesiune ianuarie 2020

https://pixabay.com/

Trebuie să știți că nu există o limită de vârstă, trebuie doar să fii apt medical și psihologic; Nu este o limită de înălțime, trebuie doar să treci probele sportive.

Calendar Admitere Școala de Poliție. sesiunea ianuarie 2020

10-11 ianuarie 2020: Înscrierea candidaților și eliberarea legitimațiilor de concurs vor avea loc la sediul școlilor de poliție

12-17 ianuarie 2020: se vor susține probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice), conform graficelor stabilite de instituţiile de învăţământ.

19 ianuarie 2020: Proba scrisă va consta într-un test grilă la limba română și o limbă străină (engleza sau franceza).

Etapa I de selecţie: Inscrierea la IPJ/DGPMB, evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii, si depunerea dosarelor. În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:

a) Merg la IPJ/DGPMB si completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne. Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Etapa a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

a) Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite dinspecialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

b) Proba de evaluare a performanței fizice se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite. Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării. * Probele eliminatorii se vor organiza și desfășura, la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pentru sesiunea ianuarie 2020, în perioada 12 – 17 ianuarie 2020.

Etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la instituţiile de învăţământ. Proba de verificare a cunoştinţelor se va desfășura la data de 19 ianuarie 2020, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare. Aceasta va consta într-un test-grilă la disciplinele limba română şi limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Citește și
colaj de imagini cu icoana sfintei filofteia, un preot, cartea sfanta si o femeie care se inchina
Gesturile care te feresc de boli și necazuri dacă sunt făcute de Sfânta Filofteia. Iată și ce nu e bine să faci mâine
Gesturile care te feresc de boli și necazuri dacă sunt făcute de Sfânta Filofteia. Iată și ce nu e bine să faci mâine
Colaj cu zăpadă și ninsoare
Alertă ANM! Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Ce zone sunt vizate de avertizare
Alertă ANM! Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Ce zone sunt vizate de avertizare
colaj de fotografii cu irina petrea
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Mai multe articole

Condiții pentru candidații la Admitere Școala de Poliție, sesiunea ianuarie 2020

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrative-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ M.A.I”, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ D.M.R.U din cadrul I.G.P.R.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:

a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

Școlile de poliție care au admitere în ianuarie 2020. Locuri disponibile

Admitere Școala de Poliție, ianuarie 2020. Tot ce trebuie să știi despre înscriere, examen și rezultate

Dosar admitere Școala de Poliție, ianuarie 2020

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) o fotografie color 9×12 cm;

h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Nu pot participa la concursul de admitere:

– tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

– adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

– cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;

– tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Rezultate admitere Școala de Poliție Câmpina – ianuarie 2020

Rezultatele finale, după susținerea probei scrise, vor afișate pe 20-21 ianuarie.

Așa îți golesc escrocii cardurile! "Bucla Libaneză" te lasă fără bani în cont și nu vei ști ce s-a întâmplat!... Panică în Capitală! Circulația metrourilor, la un pas de a fi oprită din cauza unei inundații - VIDEO...
Parteneri
Dușul fierbine în sezonul rece: de ce este contraindicat
O baie relaxantă este tot ce vizezi, după o zi aglomerată? Avem o veste nu tocmai plăcută pentru tine. Dușul fierbinte în sezonul rece ți-ar putea face mai mult rău decât bine, potrivit informațiilor oferite de medici și specialiști.
Catine.ro
Ultimele știri