Live acumPoftiţi pe la noi: Poftiţi la Nea Marin!
Prime Time 20:00Poftiţi pe la noi: Poftiţi la Nea Marin!

Se dau bani de înmormântare de la Casa de Pensii! Noi reguli pentru ajutorul de deces: Sumele sunt considerabile

Din acest an au intrat în vigoare noi reguli în acordarea ajutorului de deces. Dacă până la sfârşitul anului 2017, aceşti bani erau acordaţi de Casa de Pensii doar în cazul decesului unui pensionar, din ianuarie 2018, ajutorul este acordat de aceeaşi instituţie şi în cazul în care decedatul este salariat. Valoarea acestui sprijin a crescut, ajungând la 4.162 de lei.

Din acest an au intrat în vigoare noi reguli în acordarea ajutorului de deces. Dacă până la sfârşitul anului 2017, aceşti bani erau acordaţi de Casa de Pensii doar în cazul decesului unui pensionar, din ianuarie 2018, ajutorul este acordat de aceeaşi instituţie şi în cazul în care decedatul este salariat. Valoarea acestui sprijin a crescut, ajungând la 4.162 de lei.

Ajutorul de deces pentru persoanele asigurate se plătea de către angajator, iar acesta își deducea ulterior suma din contribuțiile la asigurările sociale (CAS) pe care trebuia să le achite către stat. Odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, firmele nu mai au din ce să deducă acești bani. Astfel, rudele persoanelor salariate care decedează trebuie să se adreseze Casei de Pensii de pe raza județului în care a avut domiciliul asiguratul decedat.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

 • soţul supravieţuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

 • soţul/soţia;
 • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Cuantumul ajutorului de deces:

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordării ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
 • certificatul de deces – în original şi copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia;
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată

În plus, persoanele care solicită ajutorul de deces trebuie să demonstreze calitatea de asigurat a asiguratului, adică să prezinte o adeverinţă de la angajatorul decedatului, din care să rezulte că acesta a fost asigurat. De asemenea, trebuie să mai prezinte şi un extras din REVISAL, eliberat tot de către angajator.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Şi în cazul persoanelor care au în familie membri fără venituri, neasiguraţi, 2018 a adus unele schimbări în ceea ce priveşte ajutorul de deces.

Dacă până la 1 ianuarie 2018 puteau să beneficieze membrii familiei fără venituri de jumătate din cuantumul ajutorului de deces, în prezent mai pot beneficia de acest ajutor de deces numai în situaţia în care decedează un copil cu vârsta de până în 18 ani sau dacă acest copil urma o formă de învăţământ până la vârsta de 26 de ani.

Valoarea ajutorului de deces: (începând din 6 ianuarie 2018)

în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului: 4.162 lei

în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului: 2.081 lei

Sursa: adevărul.ro, cnpp.ro

Fanatik.ro
Cele mai noi stiri
Lajumate.ro