Antena Căutare

Rugăciune puternică pentru găsirea sufletului pereche. Sfinții Ioachim și Ana te pot ajuta să te căsătorești

Dacă ești în căutarea sufletului pereche poți apela la ajutorul unor sfinți mijlocitori. Rugăciunile lor sunt pline de har.

colaj mâni împreunate în rugăciune deasupra unei cărți și verighete Galerie
Acatist pentru cei care doresc să se căsătorească | Shutterstock

Cei care doresc să se căsătorească pot citi acatistul pentru găsirea sufletului pereche. Este o rugă foarte puternică, iar prin intermediul ei se poate găsi îndrumare și spriin spiritual, conform unei surse.

Rugăciune puternică pentru găsirea sufletului pereche. Sfinții Ioachim și Ana te pot ajuta să te căsătorești

Rugăcinea se îndreaptă către părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, prăznuiți în ziua de 9 septembrie. Aceștia s-au rugat neîncetat Domnului pentru un prunc, iar ruga le-a fost ascultată, aducând bucurie și lumină pe pământ.

„Codacul 1

Articolul continuă după reclamă

Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, ca celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; iar voi, ca cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm: Bucuraţi-vă, Părinţi de trei ori fericiţi!

Citește și: Rugăciune puternică de Izvorul Tămăduirii. Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu.Ce rugă trebuie să rostești

Icosul 1

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie Dreptului Ioachim, zicând: <<Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; şi iată, femeia ta va naşte ţie o fiică de care cerul şi pământul se vor bucura>>, lăudându-te pe tine şi zicând:

Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut;

Bucură-te, mijlocitorul iertării celui greşit;

Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;

Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;

Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;

Bucură-te, că şi acesteia, de asemenea, i s-au descoperit;

Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;

Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;

Bucură-te, că ai odrăslit din seminţie împărătească;

Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;

Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;

Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite.

Condacul al 2-lea

Văzându-se Dreptul Ioachim defăimat din pricina nerodirii, s-a depărtat în pustie, cu post și cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu, de la Care câștigând darul cel mai presus de lume, s-a bucurat cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sfatul cel mai înainte de veci venind să se plinească, a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistătător să vestească bucurie Sfintei și Dreptei Ana, zicând: <<Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta; și iată, vei naște pe Născătoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea se va mântui>>, lăudându-te pe tine și zicând:

Bucură-te, Ana, așteptarea cea mult dorită de strămoașa Eva;

Bucură-te, luna care ai risipit negura întristării;

Bucură-te, grădină de Dumnezeu sădită;

Bucură-te, că ai odrăslit floarea cea nevestejită;

Bucură-te, că de nașterea ta lumea s-a bucurat;

Bucură-te, că prin tine stârpiciunea s-a dezlegat;

Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe hrănitoarea Vieții;

Bucură-te, mângâierea celor necăjiti;

Bucură-te, bogîția celor lipsiți;

Bucură-te, că prin tine s-a făcut începătura Darului;

Bucură-te, că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului;

Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 3-lea

Văzându-se pe sine Sfânta și Dreapta Ana întru întristarea nenașterii de prunci, plângând cu amar în grădina sa se ruga lui Dumnezeu, zicând: <<Doamne al puterilor, cel ce știi ocara nerodirii, dezleagă-mi stârpiciunea, ca roada pântecelui meu în dar o aduc ție, lăudându-Te și cântând: Aliluia!>>

Icosul al 3-lea

Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, după ce i-a grăit lui Arhanghelul, și aflând pe soția sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; și au mulțumit împreună lui Dumnezeu pentru mila aceasta, pentru care și noi îl lăudăm pe dânsul, zicând:

Bucură-te, bătrânule de Dumnezeu iubit;

Bucură-te, prealăudate părinte al Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, sfeșnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbătrânit;

Bucură-te, cel ce din coapsele tale ai îmbogîțit lumea;

Bucură-te, pomul psalmistului ale cărui frunze nu au căzut;

Bucură-te, că întru tine s-a plinit proorocirea;

Bucură-te, că tu pe toți părinții ai întrecut;

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părinte Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, rădăcina sadului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, că ai odrăslit din neamul împărătesc;

Bucură-te, că ai bineplăcut lui Dumnezeu pe pământ;

Bucură-te, că ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta;

Bucura-te, Ioachime, părinte preafericite!

Citește și: Patriarhul Daniel a transmis un mesaj în Pastorala de Paște. „Vindecarea de boli nu este ultimul scop al venirii Domnului”

Condacul al 4-lea

Înțelegând bătrânul sfatul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc, intrând în biserică împreună cu soția sa, cea de Dumnezeu înțelepțită și închinându-se, a cântat lauda: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind rudeniile dumnezeieștilor părinți că a mărit Domnul mila Sa față de dânșii, au alergat lăudând într-un glas pe preaînțeleapta Ana, zicând:

Bucură-te, ceea ce ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei;

Bucură-te, că întru nașterea ta îngerii dănțuiesc întru veselie;

Bucură-te, corabia care porți pe porumbița în cetarea potopului;

Bucură-te, măslin plin de roadă în casa Domnului;

Bucură-te, ceea ce porți scaunul împăratului;

Bucură-te, că prin nașterea ta se surpă împărăția iadului;

Bucură-te, țarină bine roditoare;

Bucură-te, holdă hrănitoare a săracilor;

Bucură-te, podoaba și lauda maicilor;

Bucură-te, ajutătoarea și mângâierea celor sterpe;

Bucură-te, cămara împărătesei îngerilor;

Bucură-te, vistieria mângâierii celor păcătoși;

Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 5-lea

Steaua cea cu strălucire dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubită, vestește bucurie la toată lumea, și pe toți îi îndeamnă a cânta cu un glas: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de tiranul diavol și voind a-și pregăti pe pământ cămara însuflețită, pe tine, Ioachim, te-a chemat la o vrednicie ca aceasta, ca din coapsele tale să răsară Mireasa cea preacurată; pentru aceasta grăim ție:

Bucură-te, sadul creștinătății cel prea-strălucit;

Bucură-te, începătorul darului cel prea-mărit;

Bucură-te, că din sămânța ta s-a lucrat cortul cel însuflețit;

Bucură-te, că acesta mai desfătat decât cerurile s-a arătat;

Bucură-te, meșter înțelept care ai întrecut pe Solomon;

Bucură-te, că fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, rădăcina pomului vieții;

Bucură-te, temelia turnului credinței;

Bucură-te, rău care ai adus pe mărgăritarul cel de mult preț;

Bucură-te, că pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus;

Bucură-te, cel ce ai primit făgăduința prin arhanghel;

Bucură-te, că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Citește și: Rugăciune puternică pentru Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor. Ce trebuie să rostești pentru sănătate și pace în casă

Condacul al 6-lea

Dupa zilele acelea, încredințându-se Ioachim că făgăduința cea dată lui prin arhanghel s-a plinit, aducând jertfa și arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoți, de leviți și de tot poporul că s-a învrednicit de un dar mare ca acesta și împreună au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc născut-ai, Sfântă și Preafericită Ana, pe prunca cea făgăduită ție de la Dumnezeu, pe pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te lăudăm:

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împărăteasa cerului;

Bucură-te, lână cea preacurată din care s-a țesut cortul împăratului;

Bucură-te, mijlocitoarea iertării și a darului;

Bucură-te, steaua Nazaretului cea mult luminoasă;

Bucură-te, podoaba Bisericii cea prea-frumoasă;

Bucură-te, lauda patriarhilor și a drepților;

Bucură-te, maica nădejdii creștinilor;

Bucură-te, chivot purtător de tăblița darului;

Bucură-te, cuibul porumbiței raiului;

Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii;

Bucură-te, reazemul cel nemărginit al credincioșilor;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe cea făgăduită lumii;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 7-lea

Vrând dumnezeiasca Ana să-și plinească făgăduința, a adus pe prunca cea dăruită ei de Dumnezeu în Biserica Domnului și în Sfânta Sfintelor a așezat-o pe ea, ca ziua și noaptea să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Arătat-a făptura nouă Stăpânul tuturor, din dreptul Ioachim răsărind pe înnoitoarea Evei și mielușeaua cea mai înainte vestită de prooroci; pentru aceea auzi de la noi așa:

Bucură-te, păstratorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu;

Bucură-te, plinitorul sfaturilor Lui celor nepătrunse;

Bucură-te, lucrătorul cămării de mire celei preacurate;

Bucură-te, părintele miresei celei cu totul neîntinate;

Bucură-te, că fiica ta a născut pe Hristos Domnul;

Bucură-te, că tu pentru aceasta de toată lumea ești lăudat;

Bucură-te, plinitorule al Legii;

Bucură-te, începătorule al darului;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor neroditori;

Bucură-te, călduros mijlocitor al păcătoșilor;

Bucură-te, temelia cea neclintită a Bisericii;

Bucură-te, pavăza cea nebiruită a credinței;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 8-lea

Văzând naștere din făgăduința dăruită de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, să ne ridicăm mintea la cer și să cântăm cu bucurie lauda Celui ce a arătat cele preaslăvite, zicând: Aliluia!

Citește și: Rugăciune puternică pentru Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor. Rugăciunea care se rostește în ziua răstignirii Mântuitorului

Icosul al 8-lea

Cu totul după legile firii a fost nașterea ta, Ana prealăudată; dar fiica ta, născând pe Dumnezeu-Cuvântul a rămas fecioară; pentru aceasta te lăudăm pe tine, zicând:

Bucură-te, ceea ce ai născut pe lauda fecioriei;

Bucură-te, că prin fiica ta s-a plătit datoria stramoașei;

Bucură-te, că ai purtat în brațele tale pe fiica Părintelui ceresc;

Bucură-te, că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc;

Bucură-te, că din sânii tăi ai hrănit pe Împărăteasa făpturii;

Bucură-te, ceea ce ai născut după făgăduință pe Maica luminii;

Bucură-te, liman de scăpare a celor credincioși;

Bucură-te, grabnică tămăduire a celor neputincioși;

Bucură-te, laudă cea preamărită a drept-credincioșilor;

Bucură-te, podoaba preastrălucită a arhiereilor;

Bucură-te, munte înalt care nu te ascunzi de la năzuința noastră;

Bucură-te, acoperământul celor ce se roagă ție cu credință;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 9-lea

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, maică preafericită, sau cu ce cununi te vom încununa pe tine, care ai născut pe Împărăteasa cerului și a pământului; numai să lăudăm cu umilință pe Dumnezeul minunilor, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Zicerile sfinților prooroci cele din descoperire dumnezeiască văzându-le plinite și stând lângă scaunul Dumnezeirii, prea-fericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care grăim ție:

Bucură-te, că te desfătezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsă;

Bucură-te, că vezi scaunul cel preaînalt dăruit fiicei tale;

Bucură-te, că dânsa a fost învrednicită a ședea de-a dreapta Fiului Său;

Bucură-te, locuitorul Ierusalimului celui de sus;

Bucură-te, cel ce nu ne uiți pe noi rudenia ta cea de jos;

Bucură-te, cel ce petreci cu arhanghelii;

Bucură-te, împreună-vorbitorule cu apostolii;

Bucură-te, veselia mucenicilor și a cuvioșilor;

Bucură-te, lauda patriarhilor și a proorocilor;

Bucură-te, luminătorul Legii și al darului;

Bucură-te, vestitorule de bucurie celor din ascunzătorile iadului;

Bucură-te, cel prin care începe plinirea făgăduinței de mântuire;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască lumea împodobitorul tuturor, în lume, căreia fusese făgăduit, a venit; și întrupându-Se din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate, preafericite Ioachime, ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid de apărare ești credincioșilor și turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine, Ana, cea cu nume de împărăteasă; că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine, zicând:

Bucură-te, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea Dumnezeirii;

Bucură-te, ceea ce necontenit sădești pentru noi darul mântuirii;

Bucură-te, că de nașterea ta s-au îngrozit puterile iadului;

Bucură-te, că printr-însa s-au deschis nouă ușile raiului;

Bucură-te, că vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântată;

Bucură-te, că născând-o pe ea, de toată lumea ești prealăudată;

Bucură-te, ceea ce ai crescut pe vița cea adevărată;

Bucură-te, că aceasta a odrăslit pe strugurele vieții;

Bucură-te, fântână de daruri izvorâtoare;

Bucură-te, rază aducătoare de bucurie;

Bucură-te, cea ce ai născut căruța cea purtătoare de fulger;

Bucură-te, că ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui;

Bucură-te, Ana, maică lăudată!

Citește și: Rugăciune puternică pentru Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Rugăciune pentru sănătate și spor în casă

Condacul al 11-lea

Pereche preafrumoasă și însoțire de Dumnezeu aleasă, Ioachim și Ana, cei ce sunteți acum străluciți cu dumnezeiasca lumină și vă veseliți cu îngerii și împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită, aduceți-vă aminte de noi cei de pe pământ, care cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Sfeșnic purtător de lumină te are Biserica pe tine, dumnezeiscule părinte Ioachim, care îndreptezi spre cunoștința cea dumnezeiască pe toți cei cu dor te laudă pe tine, zicând:

Bucură-te, luminătorul celor ce sunt în întunericul necunoștinței;

Bucură-te, cârmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vieții;

Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, dulce mângâietor al celor întristați;

Bucură-te, cel ce ușurezi necazurile vieții celei grele de purtat;

Bucură-te, ajutătorul cel preaînalt al mântuirii;

Bucură-te, nădejdea neînfruntată a celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, îndemnătorul celor însoțiți către fapte bune;

Bucură-te, temelia însoțirii celei de Dumnezeu rânduite;

Bucură-te, rădăcina mladiței celei neveștejite;

Bucură-te, iertarea celor ce mult au greșit;

Bucură-te, ridicarea strămoșilor;

Bucură-te, Ioachime, paărinte preafericite!

Condacul al 12-lea

Podoabă de mare cuviință a âștigat Biserica prin pomenirea voastră, prealăudaților părinți; pentru aceea vă rugăm, pomeniți-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu, și din toate nevoile izbăviți-ne, pe noi cei ce cu dragoste vă lăudăm pe voi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudând nașterea ta cu cântări de Dumnezeu însuflețite, Ana de trei ori fericită, slăvim pe Cel ce cu un dar ca acesta te-a învrednicit pe tine și cu dragoste grăim ție:

Bucură-te, ceea ce ai odrăslit pe vița Mlădiței celei neveștejite;

Bucură-te, că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit;

Bucură-te, ceea ce mijlocești nouă bunătățile cerești;

Bucură-te, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești;

Bucură-te, laudă cea mult-strălucită a femeilor;

Bucură-te, cununa cea nevestejită a maicilor;

Bucură-te, născătoarea prea lăudată a Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, soție bineplăcută lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, cea care împlinești cererile cele bune ale credincioșilor;

Bucură-te, bogăția săracilor și a văduvelor;

Bucură-te, ceea ce ești vindecare a neputincioșilor și a bolnavilor;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Citește și: Cea mai puternică rugăciune pentru Sfântul Gheorghe. Spune-o neapărat dacă treci prin momente dificile

Condacul al 13-lea

O, preafericită însoțire, a dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana cei ce stați lângă scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbăviți-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veșnice și de toată ispita, ca împreună cu voi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se rostește din nou Icosul 1 și Condacul 1.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Hello Chef sezonul 7, 15 iunie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul este dat de Codruța Filip
Hello Chef sezonul 7, 15 iunie 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul este dat de Codruța Filip Sambata, 15.06.2024, 16:00
Campionatele Europene de înot Belgrad 2024 Vezi acum
Citește și
x