Căutare Live

Lovitură pentru elevii din România înainte de vacanță! Se modifică legea! Ce îi așteaptă pe cei mici!

Se anunță modificări importante în învățământul preuniversitar. Elevii vor avea teme pentru acasă la cel mult a două oră a fiecărei discipline și vor fi diferențiate în funcție de elev.

Se anunță modificări importante în învățământul preuniversitar. Elevii vor avea teme pentru acasă la cel mult a două oră a fiecărei discipline și vor fi diferențiate în funcție de elev. Părinții vor beneficia de cupoane pentru educația timpurie a copilului, acordate de stat în funcție de veniturile familiei. Cât despre profesori, aceștia vor avea la dispoziție 35% din timpul alocat disciplinei lor pentru a decide ce trebuie să lucreze cu fiecare elev, față de 25%, cum este în prezent. Mai mult, dăscălii se vor ocupă de mai puțini copii, fiindcă numărul mediu al elevilor din fiecare clasă va fi redus.

50 de deputați și senatori (atât din partea PSD cât și partea USR, UDMR, ALDE și minorități) au inițiat o modificare majoră a Legii Educației. Printre noutăți apăr multe aspecte legate de învățământul preuniversitar.

Dezastru total în școlile din România. Anunțul care le dă fiori tuturor părinților!

"(6) Statul sprijină educația timpurie antepreșcolară, preșcolară că parte componența a învățării pe tot parcursul vieții, prin acordarea unor cupoane pentru educația timpurie. Acestea vor fi acordate în scop educațional, conform legislației în domeniul asistenței sociale, în funcție de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale."

După alineatul (6) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (61), care va avea următorul cuprins:

"(61) Cupoanele pentru educația timpurie pot fi acordate și de către autoritățile publice locale. Cuantumul, condițiile și regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local."

Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 11-Contribuția lunară de întreținere datorată de părinții/reprezentanții legali ai copilului poate fi achitată atât în cadrul sistemului public cât și cel privat și prin cupoane pentru educația timpurie sau tichete de creșă, potrivit legii."

"(I1) Planurile cadru de învățământ se elaborează fundamental pe bază principiului neincarcarii și al suportabilității, în așa fel încât asimilarea conținuturilor fundamentale să se realizeze în orele de la clasă. Temele de casă pot fi folosite că și metodă de exersare, asimilare a conținuturilor la domiciliu cel mult la fiecare a două oră a disciplinei de studiu și se va realiză diferențiat pentru dezvoltarea cunoștințelor pentru fiecare elev.”

Alineatul (5) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul "resursa financiară urmează elevul", în bază căruia alocația bugetară aferentă unui elev, unui preșcolar sau antepreșcolar se transfera la unitatea de învățământ la care acesta este înscris, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4), pe perioadă anului școlar începând cu 1 septembrie."


La articolul 23, alineatul (1), literă a) se modifică și va avea următorul cuprins:

..(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), ambele cu câte trei grupe de vârstă: mică, mijlocie și mare;"

După articolul 58 se întroduc două articole noi, art. 581 și 582,cu următorul cuprins:

"Art. 58'-(1) În perioadă desfășurării activității didactice, anteprescolarilor, preșcolarilor și elevilor din unități de învățământ preuniversitar de stat respectiv acreditat confesional și particular, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-o masă caldă pe zi. Această activitate va purta numele de programul "Masă caldă la școală" Limită valorii zilnice se stabilește prin Hotărâre de guvern și nu poate fi mai mic de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Limită valorică prevăzută la alin. (1) nu cuprinde prețul cheltuielilor de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat anteprescolarii, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limită valorii zilnice stabilite conform legii.

Școli închise din cauza vremii? Ministerul Educației: „În cazurile de față, orele de curs vor fi recuperate conform calendarului”


(4) Pentru menținerea sănătății anteprescolarilor, preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului se vor distribui numai produse alimentare preparate în conformitate cu o metodologie aprobată de Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Sănătății.
(5) Unitățile administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ vor primi sumele prevăzute în alin. (1) din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit unei anexe care va face parte din Legea bugetului de stat.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
b) creșterea, în cursul anului școlar, a numărului de antepreșcolari/preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.

(7) Programul masă caldă în unități de învățământ preuniversitar va fi generalizat pentru întregul sistem de învățământ până în anul 2030, în mai multe etape.
(8) Programul masă caldă în unități de învățământ preuniversitar va putea fi finanțat de către oricare unitate administrativ teritorială pe bază unei Hotărâri de consiliu local sau județean înainte de generalizarea programului sau includerea unităților de învățământ preuniversitar de pe rază teritoriului administrativ în acest program la nivel național.

(9) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.
(10) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).
(11) Lista unităților de învățământ finanțate de la nivel național va fi aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
(12) Ministerul Educației Naționale elaborează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezenței legi normele metodologice de aplicare a programului masă caldă în unități de învățământ preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

"(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară: grupă cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 9;
b) învățământul preșcolar: grupă cuprinde în medie 12 preșcolari, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 20;
c) învățământul primar: clasă cuprinde în medie 15 de elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25;
d) învățământul gimnazial: clasă cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 30;
d1) învățământul de artă: clasă cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupă cuprinde în medie 6 elevi dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;
e) învățământul liceal și profesional: clasă cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu
mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;
e") învățământul dual: clasă cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 30;
e2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 7 elevi și maximum 15 elevi;
e3) clasele din învățământul profesional, dual și vocațional pot fi constituite din maximum 5 grupe cu calificări, specializări diferite;
f) învățământul postliceal: clasă cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
g) învățământul special pentru elevi cu deficiente ușoare și/sau moderate: grupă care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 12;
h) învățământul special pentru elevi cu deficiente grave: grupă care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 6.

Școlile de stat din România s-ar putea închide! Probleme mari în mai multe unități de învățământ

(13) Personalul didactic din învățământul preuniversitar cu formă de învățământ în regim
simultan beneficiază de un spor ce reprezintă 25% din salariul de bază."

După alineatul (3) al articolului 102 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu
următorul cuprins:

"(4) Finanțarea internatelor școlare în învățământului preuniversitar obligatoriu de stat și acreditat particular, confesional se asigură din bugetul Ministerul Educației Naționale. Unitățile administrației publice locale pot participă la finanțarea internatelor școlare."

Alineatul (3) al articolului 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programă 65% din orele de predare evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. funcție de caracteristicile elevilor de strategia din care face , profesorul decide procentul de 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remediala, pentru consolidarea cunoștințelor pentru stimularea elevilor capabili de superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.

reamintim este doar o propunere pentru deveni lege trebuie votată Parlament apoi de președintele României.

Zile Libere 2018. Câte zile libere au românii de Ziua Națională și Sf Andrei... Zile libere de Crăciun 2018 și de Revelion 2019! Cât vor sta acasă angajații...
Parteneri
Cele mai bune alimente pentru a scăpa de durerea în gât. Care sunt recomandările specialiștilor
Catine.ro
Ultimele știri
x