Live acumNeatza cu Razvan si Dani
Prime Time 20:00Poftiti pe la noi: Poftiti la munca (r)

Proiectul de lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri, aprobat de Guvern, pentru a sprijini companiile nou înfiinţate

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul de lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, în sensul sprijinirii firmelor aflate în fazele iniţiale de dezvoltare.

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul de lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, în sensul sprijinirii firmelor aflate în fazele iniţiale de dezvoltare.

Proiectul a fost iniţiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi va fi transmis spre aprobare Parlamentului României.

”Susţinerea companiilor aflate la început de drum este necesară nu doar pentru ca acestea să se consolideze financiar, dar şi pentru a crea o legătură socială şi practică cu economia reală. Incubatoarele oferă un cadru ideal pentru dezvoltarea afacerilor, prin conectarea la mediul academic şi de cercetare, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate”, a declarat ministrul Ştefan Radu Oprea, într-un comunicat.

Principalele modificări ale cadrului legislativ sunt: clarificarea mecanismului de analiză din perspectiva practicii UE a competenţelor de acordare a titlurilor de incubator, precum şi a criteriilor de evaluare/indicatorilor de performanţă; introducerea, definirea şi redefinirea unor termeni şi expresii în scopul mai bunei clarificări a noţiunilor existente în reglementarea anterioară.

Sunt enumerate categoriile de operatori economici care pot avea calitatea de fondator de incubator de afaceri.

Alte modificări sunt: clarificarea unor aspectele metodologice şi de interacţiune cu autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor; simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, prin eliminarea studiului de fezabilitate, precum şi a altor reglementări ce îngreunau procedura.

A fost totodată modificată perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, de la 10 ani la perioada nedeterminată.

De asemenea, a fost introdus termenul de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitere a titlului de incubator de afaceri pentru soluţionarea acesteia.

Mai mult, a fost introdus termenul de zece zile lucrătoare pentru informarea solicitantului de către autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor, în cazul existenţei unei documentaţii incomplete.

Sunt totodată introduse precizări mai clare cu privire la termenul de valabilitate şi clauzele contractului de prestări servicii dintre fondator şi administrator.

Există acum posibilitatea de a face dovada colaborării cu societăţi/experţi în managementul afacerilor, faţă de obligaţia de a deţine personal calificat cu experienţă în managementul afacerilor cum este în actuala lege.

Numărul tipului de incubatoare de afaceri a fpst redus de la opt, în legislaţia actuală, la trei: incubator de afaceri cu portofoliu mixt, incubator tehnologic şi de afaceri, incubator specific unui sector.

Sunt extinse posibilităţile de finanţare a incubatoarelor de afaceri prin utilizarea oricărei surse legale identificate.

A fost prevăzută posibilitatea ca fondatorul să fie şi administrator al incubatorului de afaceri.

Mai mult, sunt menţionate mai clar facilităţile fiscale de care poate beneficia fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis iniţiate de autorităţile publice centrale şi/sau locale, în limitele bugetului alocat anual.

Conform proiectului, incubatorul de afaceri este definit astfel: ”Structură de sprijin a dezvoltării afacerilor care oferă un spaţiu şi o infrastructură adecvată pentru rezidenţi, gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulȃndu-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutȃndu-le să se dezvolte în perioada de început prin asigurarea unor facilităţi comune şi de suport managerial”.

”Acceleratorul de afaceri” are următoarea definiţie: ”Program derulat în cadrul incubatorului de afaceri, care asigură rezidenţilor, în etape, accesul la surse de finanţare, în scopul lansării pe piaţă, în termen de 3 până la 6 luni, a unui produs sau serviciu. Programul poate include activităţi de educaţie antreprenorială, mentorat şi de networking, în vederea creşterii rapide a afacerii”.

Sursa : news.ro