Live acum
Prime Time 20:30Film: Eroi de sacrificiu (SUA 2010)

Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro s-au afișat! Vezi liceul la care ai intrat

Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro: rezultate admitere liceu în funcție de medii s-au afisat vineri, 12 iulie 2019, de Ministerul Educației: Vezi pe a1.ro liceul la care intrat

rezultate repartiazare licee 2019

Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro: rezultate admitere liceu pentru fiecare județ în parte au fost afișate pe 12 iulie 2019, de Ministerul Educației: Vezi pe a1.ro liceul la care intrat. După repartizarea la liceu urmează depunerea dosarelor

Update 12 iulie 2019 - Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro - Ministerul Educației a anunțat că 4.853 de elevi nu au fost repartizaţi, întrucât nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în a doua etapă a repartizării (31 iulie - 1 august 2019), alături de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, nu s-au înscris sau nu au avut situaţia şcolară încheiată înainte de această perioadă.

Citește și: Top licee în București, după medii admitere specializări

Update 12 iulie 2019 - Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro - 188 de elevi au intrat la liceu cu media 10. Adolescenţii au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, dar şi 10 - media generală a celor patru ani de gimnaziu. Trei elevi cu medii peste 9 şi 23 cu medii peste 8 au rămas nerepartizaţi la liceu, ei urmând să fie distribuiţi în cea de a doua etapă a repartizării computerizate. Detalii AICI!

Update 12 iulie 2019 - Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro Au fost repartizați 124.308 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care:

- 67.803 în învățământul liceal - filiera teoretică;

- 40.909 în învățământul liceal - filiera tehnologică;

- 11.984 de elevi la specializări vocaţionale;

- 600 de elevi în învăţământul militar;

- 2.068 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă

- 944 de elevi în învățământul special.

În total, au fost completate 1.713.512 opțiuni, rezultând o medie de 15 opţiuni/elev.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 15 - 18 iulie, candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 19, 22 și 23 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Rezultatele repartizării computerizate la liceu în funcție de medii de admitere s-au afișat astăzi, în acest articol, pentru fiecare județ în parte. Ministerul Educației le-a publicat și pe Edu.ro. Vezi, mai jos, la ce liceu ai fost repartizat pentru următorii patru ani!

Rezultate repartizare licee 2019 afișate: cum găsești pe Edu.ro liceul la care ai intrat

Rezultate repartizare licee 2019 Edu.ro pentru fiecare județ în parte

Rezultate repartizare liceu Alba

Rezultate repartizare liceu Arad

Rezultate repartizare liceu Argeș

Rezultate repartizare liceu Bacău

Rezultate repartizare liceu Bihor

Rezultate repartizare liceu Bistrița-Năsăud

Rezultate repartizare liceu Botoșani

Rezultate repartizare liceu Brăila

Rezultate repartizare liceu Brașov

Rezultate repartizare liceu București

Rezultate repartizare liceu Buzău

Rezultate repartizare liceu Călărași

Rezultate repartizare liceu Caraș-Severin

Rezultate repartizare liceu Cluj

Rezultate repartizare liceu Constanța

Rezultate repartizare liceu Covasna

Rezultate repartizare liceu Dâmbovița

Rezultate repartizare liceu Dolj

Rezultate repartizare liceu Galați

Rezultate repartizare liceu Giurgiu

Rezultate repartizare liceu Gorj

Rezultate repartizare liceu Harghita

Rezultate repartizare liceu Hunedoara

Rezultate repartizare liceu Ialomița

Rezultate repartizare liceu Iași

Rezultate repartizare liceu Ilfov

Rezultate repartizare liceu Maramureș

Rezultate repartizare liceu Mehedinți

Rezultate repartizare liceu Mureș

Rezultate repartizare liceu Neamț

Rezultate repartizare liceu Olt

Rezultate repartizare liceu Prahova

Rezultate repartizare liceu Sălaj

Rezultate repartizare liceu Satu Mare

Rezultate repartizare liceu Sibiu

Rezultate repartizare liceu Suceava

Rezultate repartizare liceu Teleorman

Rezultate repartizare liceu Timiș

Rezultate repartizare liceu Tulcea

Rezultate repartizare liceu Vâlcea

Rezultate repartizare liceu Vaslui

Rezultate repartizare liceu Vrancea

Admitere liceu 2019 - rezultate admitere

Rezultatele admiterii la liceu 2019 sunt așteptate de 146.105 candidați prezenți dintr-un total de 155.020 de elevi înscriși pentru susținerea exameului de Capacitate. Probele la Evaluare Națională 2019 s-au desfășurat în intervalul 18- 21 iunie 2019, la Limba și Literatura Română, Limba Maternă și Matematică. Primele rezultate s-au afișat pe 25 iunie 2019, iar rezultatele finale, după contestații, au fost disponibile pe 29 iunie 2019.

Potrivit datelor de admitere liceu 2019, furnizate de Ministerul Educației - Edu.ro - peste 3.000 de candidați la Admiterea în Liceu 2019 s-au înscris în alte județe, astfel că cei mai mulți elevi care ar vrea să meargă la licee din alte județe au optat pentru școli din București (2131), Ilfov (227), Dolj (159) și Cluj (159). Cei mai puțini elevi proveniți din alte județe după etapa înscrierilor la Admiterea în Liceu 2019 sunt în județele Botoșani și Tulcea, doar câte 3 candidați.

Înscrierea la Admiterea în Liceu 2019 s-a încheiat pe 7 iulie, iar procedura înscrierii în alte județe a fost diferită. Elevii au mers în anumite centre speciale, anunțate de fiecare Inspectorat Școlar Județean, pentru depunerea și completarea fișei de înscriere. Ministerul Educației anunță statistic datele despre cei înscriși din alte județe – numărul lor și tranșele de medii în care se încadrează.

Rezultate admitere 2019 - Numărul de candidați proveniți din alte județe la admitere liceu 2019

 • București 2131 (din care 3 cu media 10, iar 37 cu medii între 9,75 și 10)
 • Alba 7
 • Argeş 77
 • Arad 16
 • Bacău 73
 • Bihor 43
 • Bistriţa-Năsăud 17
 • Brăila 10
 • Botoşani 3
 • Braşov 118
 • Buzău 46
 • Cluj 159
 • Călăraşi 14
 • Caraş-Severin 6
 • Constanța 104
 • Covasna 28
 • Dâmbovița 10
 • Dolj 159
 • Gorj 61
 • Galați 49
 • Giurgiu 29
 • Hunedoara 15
 • Harghita 69
 • Ilfov 227
 • Ialomița 114
 • Iași 128
 • Mehedinți 51
 • Maramureş 58
 • Mureş 53
 • Neamț 60
 • Olt 40
 • Prahova 96
 • Sibiu 79
 • Sălaj 27
 • Satu-Mare 21
 • Suceava 48
 • Tulcea 3
 • Timiş 86
 • Teleorman 36
 • Vâlcea 46
 • Vrancea 34
 • Vaslui 45

Ministerul Educației a publicat și ierarhia la nivel judeţean/a municipiului Bucureşti, dar și
modificările care reprezintă corecții ale mediilor candidaților. Ierarhia o găsești AICI!

Pe data 5 iulie s-au afișat rezultatele finale ale repartizării la colegiile militare. O găsești AICI!

Rezultate Repartizare licee 2019 - calcul medie liceu și algoritm de repartizare

Media de admirere la liceu se calculează astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Repartizarea se face ordonând candidații dintr-un anumit județ, descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, de la cea mai mare medie la cea mai mică, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare, pentru licee.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

O opțiune pentru un liceu este invalidă dacă:

 • codul opțiunii alese de candidat nu există
 • opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o
 • opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă, iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situația poate apărea în cazuș în care elevul nu a exprimat suficiente opțiuni pe fișa de înscriere, iar cele completate au fst deja ocupate de candidați cu medii mai marii.

Doi candidați cu medii de admitere la liceu egale sunt departajați astfel

a) după media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a
b) după media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
c) după nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale
d) după nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale
e) după nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale

În cazul în care la un liceu, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acel liceu și au mediile de admitere egale, precum și toate mediile de mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

A doua etapă de admitere liceu

Elevii care nu au fost repartizați la prima etapă de admitere vor fi repartizați în a doua etapă. A doua etapă de admitere liceu 2019 are următorul program:

 • 23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă;
 • 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; (la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes)
 • 31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

Rezultate repartizare licee 2019: top 50 cele mai bune licee din țară

1. COLEGIUL NATIONAL „SFANTUL SAVA” BUCURESTI
2. COLEGIUL „NATIONAL” IASI
3. COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA
4. COLEGIUL NATIONAL „EMIL RACOVITA” CLUJ-NAPOCA
5. COLEGIUL NATIONAL „ANDREI SAGUNA” BRASOV
6. COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALATI
7. COLEGIUL NATIONAL „B. P. HASDEU” BUZAU
8. COLEGIUL „COSTACHE NEGRUZZI” IASI
9. COLEGIUL NATIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” CONSTANTA
10. COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE LAZAR” BUCURESTI
11. COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” BUCURESTI
12. LICEUL TEORETIC „NICOLAE BALCESCU” CLUJ-NAPOCA
13. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „TUDOR VIANU” BUCURESTI
14. COLEGIU NATIONAL „G. VRANCEANU” BACAU
15. COLEGIUL NATIONAL „EMIL RACOVITA” IASI
16. COLEGIUL NATIONAL BILINGV „GEORGE COSBUC” BUCURESTI
17. LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANTA
18. LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA
19. COLEGIUL NATIONAL „UNIREA” FOCSANI
20. COLEGIUL NATIONAL „GH. M. MURGOCI” BRAILA
21. COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA
22. COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” BUCURESTI
23. COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” BAIA MARE
24. COLEGIUL NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU
25. LICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI CLUJ NAPOCA
26. LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
27. COLEGIUL NATIONAL „GH.LAZAR” SIBIU
28. COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” IASI
29. COLEGIUL NATIONAL „DR. IOAN MESOTA” BRASOV
30. COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” PIATRA NEAMT
31. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RAMNICU VALCEA
32. COLEGIUL NATIONAL LICEAL „ZINCA GOLESCU” PITESTI
33. COLEGIUL NATIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL” SIBIU
34. COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA
35. LICEUL „GRIGORE MOISIL” TIMISOARA
36. COLEGIUL NATIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIESTI
37. COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI” GALATI
38. LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” BUCURESTI
39. LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANTA
40. COLEGIUL NATIONAL „I.C. BRATIANU” PITESTI
41. COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” TARGU NEAMT
42. COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET” BUCURESTI
43. COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE BALCESCU” BRAILA
44. LICEUL DE INFORMATICA „GRIGORE MOISIL” IASI
45. COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIESTI
46. COLEGIUL NATIONAL „O.GOGA” SIBIU
47. COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA
48. COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
49. COLEGIUL NATIONAL „M.KOGALNICEANU” GALATI
50. COLEGIUL NATIONAL „EMANUIL GOJDU” ORADEA

Anul şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și are o durată de 35 de săptămâni.

Citește și:

Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2019 pentru fiecare județ în parte

Rezultate repartizare licee 2019 afișate: ce faci dacă nu ai fost repartizat la liceu​

Recomandari