Calendar ortodox 24 mai 2019. Ce sfânt sărbătorim. Cui trebuie să spunem „La mulți ani”

 

Calendar ortodox 24 mai 2019. Vineri creștinii ortodocși îl cinstec vineri pe Sfântul Cuvios Simeon. Citește rugăciunea zilei de vineri.

 Sfântul Cuvios Simeon s-a născut în Antiohia Siriei (522). La vârstă de 6 ani ajunge în grija Sfântului Ioan.
 Sf Simeon a petrecut mulți ani în pustiu, rugându-se lui Dumnezeu și cântând psalmi. El s-a retras într-un munte numit Minunat de către însuși Dumnezeu. De la numele acestui munte, Simeon s-a numit și el "cel din Muntele Minunat." Simeon vindecă cele mai cumplite boli, îmblânzea fiarele sălbatice, vedea la mari depărtări de loc, și pătrundea în inimile oamenilor.

Alți sfinți cinstiți în această zi:

-Sfântului Vincentiu de Lerin (secolul al V-lea); 
-Sfinților Mucenici Meletie Stratilatul; 
-Sfinților Ioan, Ștefan, Serapion Egipteanul și Calinic Magul; 
-A doisprezece comiți și tribuni, a trei femei: Marciana, Paladia și Sosona și a doi prunci: Chiriac și Hristina.

Citește și: Calendar ortodox 2019. Câte zile de Post sunt în luna iunie și ce nu ai voie să faci

Calendar ortodox 24 mai 2019. Troparul Sfântului Simeon

„Locuitor puștiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dunezeu, părintele nostru Simeon; și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la ține cu credința. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere; slavă Celui ce te-a încununat pe ține; slavă Celui ce lucrează prin ține tuturor tămăduiri.”

Citește și: A treia aflare a Capului Sf Ioan, 25 mai. Tradiții și obiceiuri pe care trebuie să le respectăm

Rugăciunea zilei de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI