Căutare Live

Sf Nicoale 2018. Rugăciunea Sf Nicolae pentru copii oferă ajutor!

Sf Nicoale 2018. Rugăciunea Sf Nicolae pentru copii. Sfântul Nicolae este prăznuit pe 6 decembrie. Este considerat ocrotitorul copiilor. Iată rugăciune care se spune în zi de Moș Nicolae.

rugaciune

Sf Nicoale 2018. Rugăciunea Sf Nicolae pentru copii. Sfântul Nicolae este prăznuit pe 6 decembrie. Este considerat ocrotitorul copiilor. Iată rugăciune care se spune în zi de Moș Nicolae.

”Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Ajun de Sf Nicolae 5 decembrie. Ce se face în ajun de Moș Nicolae pentru fericire și noroc

Când vine Moș Nicolae și cum trebuie pregătite ghetuțele​

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Moș Nicolae, sărbătoarea prăznuită pe 6 Decembrie, abundă în tradiții și superstiții. Vezi aici ce trebuie să faci în ziua de Sfânt Nicolae.

La mulți ani de Sfinții Constanțin și Elena! Semnificația puternică a numelor... 4 lucruri care pot îmbunătăți educația copilului tău...
Ultimele știri