Live acumChefi la Cutite (r)
Prime Time 20:30Animatie: Neinfricata Mulan (SUA 1998)

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

Papa Francisc ajunge la București în data de 31 mai 2019. Cei peste 20.000 de credincioși așteptați la slujba pe care Suveranul Pontif o va susține în Capitală vor primi în dar câte un săculeț cu obiecte utile, printre care un Rozariu, dar și rugăciunea Sfântului Rozariu, pe care Papa Francisc o numește ”rugăciunea inimii mele”. Semnificația și structura Rozariului și de ce să rostești și tu Rugăciunea Rozariului

Papa Francisc la Bucuresti Rozariu

Papa Francisc ajunge la București în data de 31 mai 2019. Cei peste 20.000 de credincioși așteptați la slujba pe care Suveranul Pontif o va susține în Capitală vor primi în dar câte un săculeț cu obiecte utile, printre care un Rozariu, dar și rugăciunea Sfântului Rozariu, pe care Papa Francisc o numește ”rugăciunea inimii mele”. Semnificația și structura Rozariului și de ce să rostești și tu Rugăciunea Rozariului

Despre Rozariu, Papa Francisc a declarat că ”este rugăciunea inimii mele”. Așadar Rozariul este rugăciunea care însoţeşte viaţa papei Francisc de zi cu zi. Rozariul este o culegere de rugăciuni dedicată îndeosebi Fecioarei Maria și pruncului Isus.

Rozariul are origini foarte vechi, crezându-se că datează încă din secolul al XII-lea, când era deja recitată de mult timp de călugării certozini. S-a răspândit în lumea catolică, având caracteristici diferire, dar păstrând mereu invocaţia către Preasfânta Fecioară Maria. Popularitatea Rozariului este una foarte mare în zilele noastre.

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

Rozariul: semnificația rugăciunilor

Rozariu mai este denumit și acel șirag de mărgele, purtat la gât de credincioși sau în timp ce se roagă. Cunoscut și sub numele de Rozariul Fecioarei Maria, acesta reprezintă, de fapt, o culegere de rugăciuni concepută de Dominic de Guzman (1170-1221), fondatorul Ordinului dominican, spre a cinsti cincisprezece din cele mai importante mistere ale vieții lui Isus și ale Sfintei Fecioare Maria. De-a lungul secolelor, Rozariul a fost promovat de mai mulți papi ca parte a venerării a Fecioare. Structura Rozariului este alcătuită din Rugăciuni. Mistere și Litania Lauretană. Misterele sunt o parte esenţială a Rozariului, în care credincioșii meditează asupra episoadelor din viaţa lui Isus Cristos și a Fecioarei Maria. Rozariul cuprinde cinci Mistere de Bucurie, cinci Mistere de durere, cinci mistere de Slavă și cinci Mistere de Lumină.

Structura Rozariului

Despre structura Rozariului, se spune că acesta este format din 200 de "Bucură-te, Marie", împărţite în decade, grupate în patru cicluri de câte cinci mistere fiecare. Fiecare coroană a Sfântului Rozariu este formată din cinci decade. Coroana Rozariului a apărut ca instrument pentru numărarea rugăciunilor după modelul instrumentelor asemănătoare folosite deja în alte religii, îndeosebi de budişti (108 boabe) şi de musulmani (99 de boabe, adică atâtea câte sunt numele atribuite lui Dumnezeu de către Coran). Structura Rozariului este următoarea:

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

I. Semnul Sfintei Cruci

II. Rozariul
a. Crezul — Tatăl Nostri
a1. Bucură-te Marie
a2. Bucură-te Marie
a3. Bucură-te Marie
b. Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

b. Primul mister - Tatăl Nostru
1. Bucură-te Marie x 10
c. Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

c. Al doilea mister - Tatăl Nostru
2. Bucură-te Marie x 10
d.Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

d. Al treilea mister - Tatăl Nostru
3.Bucură-te Marie x 10
e. Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

e. Al patrulea mister - Tatăl Nostru
4. Bucură-te Marie x 10
f. Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

f. Al cincilea mister - Tatăl Nostru
5. Bucură-te Marie x 10
b. Slavă Tatălui - Rugăciunea de la Fatima - O, Marie, zămislită fără de păcat

III. Bucură-te, Regină!

IV. Litania Lauretană (opțional)

V. Rugăciuni încheiere

P. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
C. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul ca cinstind aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

VI. Semnul Sfintei Cruci

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

Structura Rozariului: Misterele

Cum spuneam, Misterele sunt o parte esenţială a structurii Sfântului Rozariu, în care credincioșii meditează asupra episoadelor din viaţa lui Isus Cristos și a Fecioarei Maria. Rozariul cuprinde cinci Mistere de Bucurie, cinci Mistere de durere, 5 mistere de slavă și cinci Mistere de Lumină.

Misterele de Bucurie

Misterele de Bucurie din Rozariu sunt cinci la număr, după cum urmează:

1. Bunavestire. În acest mister, se meditează asupra vestirii de către arhanghelul Gabriel a zămislirii lui Cristos.

2. Vizita Mariei la Elisabeta. "Căci mari lucruri a făcut pentru mine Cel Puternic" - meditarea asupra episodului când, după vestirea arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a dus la verişoara sa Elisabeta şi a rămas trei luni la ea.

3. Naşterea lui Isus: "Vi s-a născut vouă un Mântuitor".

4. Prezentarea în templu: "Şi l-au dus pe prunc la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului".

5. Regăsirea lui Isus în templu: "Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui meu se cădea ca eu să fiu?"

Misterele de Durere

Cele cinci Mistere de durere cuprind episoade precum: Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor, Biciuirea lui Isus, Încununarea cu spini a lui Isus, Isus îşi duce crucea, Moartea lui Isus pe cruce.

Misterele de Slavă

Cele cinci mistere de slavă, cuprind episoade precum: Învierea lui Isus, Înălţarea lui Isus, Coborârea Duhului Sfânt, Primirea preasfintei Fecioare Maria în cer, Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în cer.

Mistere de Lumină

Cele cinci mistere de Lumină cuprind: Botezul lui Isus, Prima minune a lui Isus, Vestirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire, Schimbarea la faţă a lui Isus, Instituirea Sfintei Euharistii.

Structura Rozariului: Rugăciunile Sfântului Rozariu

Rugăciunile Sfântului Rozariu fac parte din structura acestui complex de texte de credință, care cuprinde Semnul Crucii, Crezul Apostolic, Rugăciunea Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui, Rugăciunea de la Fatima, Rugăciunile de încheiere.

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

  • Semnul Crucii

Cu mână dreaptă, trasați o cruce atingând cu degetele fruntea, apoi pieptul, umărul drept și umărul stâng în timp ce spuneți: “ În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. ”

  • Crezul Apostolic

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului; și în Isus Cristos, Fiul sau unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Măria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; s-a coborât în iad; a treia zi a înviat din morți; s-a suit la ceruri, șade de-a dreaptă lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul; de unde are să vie să judece pe cei vii și pe cei morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfântă Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viață veșnică. Amin.

  • Tatăl nostru

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, da-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne msntuieste de cel rău. Amin.

  • Bucură-te, Marie!

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu ține, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Mărie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

  • Slavă Tatălui

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin.

  • Rugăciunea de la Fatima

O, Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de milă ta.

  • Bucură-te, Regină, și rugăciunile de încheiere

Bucură-te, Regină, maica milei, viață, mângâierea și nădejdea noastră, bucură-te. Către ține strigăm surghiuniți fii ai Evei. Către ține suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Măria.

Roagă-te pentru noi, Sfântă Maica a lui Dumnezeu.
Că să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

De ce să spui Rugăciunile Sfântului Rozariu

Biserica a recunoscut întotdeauna eficacitatea deosebită a acestei rugăciuni ample, încredințându-i astfel, recitării ei în comun, practicării ei constante, problemele cele mai dificile.

Papa Francisc la București: Ce semnifică Rozariul și de ce să spui Rugăciunile Rozariului

În momente în care creștinismul însuși era amenințat, îndepărtarea pericolului a fost atribuită puterii acestei rugăciuni, iar Fecioara Rozariului a fost aclamată ca mijlocitoare a salvării. Rozariul Fecioarei Maria promite ajutor credincioșilor în toate momentele grele ale existenței.

Promisiunile Rozariului rostit de credincioși sunt de protecție împotriva relelor, împotriva viciilor distructive și a păcatului, creșterea virtuților, îndeplinirea tuturor dorințelor.

De asemenea, Rozariul mai este considerat și o rugăciune pentru pace și pentru familie, fiind capabilă ”să dea speranţă pentru un viitor mai puţin obscur”, după cum afirma Papa Paul al II-lea, de asemenea, un mare susținător al acestei rugăciuni.

Papa Francisc la București, vineri, 31 mai 2019

Liderul Bisericii Catolice, Papa Francisc, ajunge în România, vineri, 31 mai 2019. Sanctitatea Sa va vizita, în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, orașele București, Iași, Blaj și Sanctuarul marian de la Șumuleu Ciuc. Călătoria apostolică a lui Papa Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună!".

Vineri, 31 mai, Papa Francisc va fi în București, urmând ca sâmbătă, de 1 iunie, acesta să ajungă la Șumuleac-Ciuc și apoi la Iași, iar duminică, 2 iunie, Suveranul Pontif își va încheia vizita în țară la Blaj. Mai multe detalii despre programul Papei Francisc în România, aflați aici.

La București, Papa Francisc va prezida Sfânta Liturghie în Catedrala „Sf. Iosif”, vineri, la ora 18:10. Până în prezent, aproximativ 25.000 de persoane s-au înscris la slujbă, potrivit lui Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti (ARCB).

Oamenii care vin să-l vadă pe Papa Francisc la București vor primi, fiecare, câte un săculeț al pelerinului cu obiecte de folos personal. Acesta va conține o șapcă pentru protecția solară, o pelerină de ploaie de unică folosință, un steag cu insemnele României și ale Vaticanului, rugăciunea Sfântului Rozariu și un Rozariu, precum și alte pliante informative cu programul și alte date utile.

Citește și:

Papa Francisc la Iasi. Povestea icoanei făcătoare de minuni la care se va închina Suveranul Pontif

Nepotul Papei Francisc, José Ignacio Bergoglio, dezvăluiri uimitoare: ”Tata m-a abandonat când eram mic! Îi datorez ce sunt acum unchiului Jorge”

4000 de oameni asigură paza lui Papa Francisc în România. Harta locurilor prin care trece​

Recomandari